Commanderij College locatie De Laarbeecke

Muzenlaan 2 5741 NS Beek en Donk

  • Schoolfoto van Commanderij College locatie De Laarbeecke
  • Brugklasleerlingen krijgen les in het Junior College. Leerlingen kunnen in dit afzonderlijke gebouw rustig wennen aan de middelbare school.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op vmbo De Laarbeecke kunnen leerlingen terecht voor een theoretisch, gemengde en kaderberoepsgerichte leerweg. Leerlingen volgen het profiel Dienstverlening en Producten (D&P), waarbinnen ze uit een breed scala aan keuzevakken kunnen kiezen. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Commanderij College werkt met andere scholen in de regio samen op het gebied van passend onderwijs. Het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO biedt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk ondersteuning binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school. Dit gebeurt in overleg met ouders en de leerlingen. Meer over het samenwerkingsverband en passend onderwijs is te vinden op: http://vo.swv-peelland.nl

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven