UDO vakgericht VMBO/Sprengeloo

Sprengenweg 81 7314 PH Apeldoorn

  • De techniektoren van UDO. Hier worden alle techniekvakken gegeven.
  • Leerlingen maken kennis met de praktijklokalen en het beroepsgerichte vak Zorg en Welzijn
  • Leerlingen maken kennis met de praktijklokalen en het beroepsgerichte vak Produceren Installeren en Energie
  • In het eerste en tweede leerjaar kiezen leerlingen voor talenturen. Zij kunnen kiezen voor kunst, sport of natuur en nog veel meer.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

UDO is dankbaar voor de input die onze leerlingen hebben gegeven en de voldoende waardering die de leerlingen daarin hebben geuit. Tegelijkertijd ziet UDO dit waarderingscijfer als opdracht om bij een volgend tevredenheidsonderzoek nog beter te scoren. We zijn immers een onderwijsinstelling en daarbij hoort ontwikkeling en groei, van onze leerlingen maar zeker ook van onszelf als organisatie! Hoe we dat doen? Door te luisteren naar, af te stemmen op en te leren van elkaar. Dit tevredenheidsonderzoek is daar een onderdeel van. In verbondenheid met elkaar kunnen we bouwen aan een goede, fijne school. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt én we vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Daarom hebben we op UDO duidelijke afspraken en regels.

Schoolveiligheidsplan
Het schoolveiligheidsplan is van toepassing op de hele Veluwse Onderwijsgroep. Een onderdeel van het plan is de gedragscode. Hierin staat beschreven hoe we met elkaar om willen gaan. Daarnaast staat in het veiligheidsplan opgenomen hoe we in bepaalde situaties handelen.

Veilige school
Net als alle scholen voor voortgezet onderwijs, heeft ook het Veluws College het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ getekend. In dit convenant hebben de scholen voor voortgezet onderwijs, de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn afgesproken dat ze zich zullen inzetten voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers van de school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

UDO is dankbaar voor de input die de ouders hebben gegeven en de ruim voldoende waardering die ouders daarin hebben geuit. 
Wel constateert UDO een dalende trend in het waarderingscijfer van de ouders. UDO herkent zich in een groot deel van de feedback en erkent dat het beter kan en beter moet!

Deze uitslag geeft ons de duidelijke opdracht om hernieuwd vertrouwen te winnen. Hoe we dat doen? Door de betrokkenheid van ouders te stimuleren met transparante communicatie, eerlijke verwachtingen en reële doelen. We beseffen dat deze opdracht in een uitdagende tijd en omstandigheden komt, maar we zijn overtuigd dat we deze opdracht succesvol zullen uitvoeren.
Zo bouwen we samen verder aan een goede, fijne school midden in de samenleving waar leerlingen mogen groeien en hun talent ontwikkelen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,0

Terug naar boven