UDO vakgericht VMBO/Sprengeloo

Waleweingaarde 103 7329 BD Apeldoorn

  • De techniektoren van UDO. Hier worden alle techniekvakken gegeven.
  • Leerlingen maken kennis met de praktijklokalen en het beroepsgerichte vak Zorg en Welzijn
  • Leerlingen maken kennis met de praktijklokalen en het beroepsgerichte vak Produceren Installeren en Energie
  • In het eerste en tweede leerjaar kiezen leerlingen voor talenturen. Zij kunnen kiezen voor kunst, sport of natuur en nog veel meer.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken worden gebruikt om jaarlijks nieuwe doelen te stellen zodat ons onderwijs steeds sterker wordt. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt én we vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Daarom hebben we op UDO duidelijke afspraken en regels.

Schoolveiligheidsplan
Het schoolveiligheidsplan is van toepassing op de hele Veluwse Onderwijsgroep. Een onderdeel van het plan is de gedragscode. Hierin staat beschreven hoe we met elkaar om willen gaan. Daarnaast staat in het veiligheidsplan opgenomen hoe we in bepaalde situaties handelen.

Veilige school
Net als alle scholen voor voortgezet onderwijs, heeft ook het Veluws College het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ getekend. In dit convenant hebben de scholen voor voortgezet onderwijs, de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn afgesproken dat ze zich zullen inzetten voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers van de school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven