UDO vakgericht VMBO/Sprengeloo

Sprengenweg 81 7314 PH Apeldoorn

  • De techniektoren van UDO. Hier worden alle techniekvakken gegeven.
  • Leerlingen maken kennis met de praktijklokalen en het beroepsgerichte vak Zorg en Welzijn
  • Leerlingen maken kennis met de praktijklokalen en het beroepsgerichte vak Produceren Installeren en Energie
  • In het eerste en tweede leerjaar kiezen leerlingen voor talenturen. Zij kunnen kiezen voor kunst, sport of natuur en nog veel meer.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In de derde klas heeft Sprengeloo te maken met instroom van buiten de school. Dit zijn vaak leerlingen die op een andere school zijn vastgelopen. Vaak is dit motivatie. In de tabel is dat te zien door de paarse kleur in de kaderklassen en de mavoklassen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Sprengeloo heeft de afgelopen jaren steeds goede slagingspercentage gehaald. Deze resultaten zijn goed omdat de school gericht is op goede lessen. De zes rollen van de leraar van Martie Slooter is voor ons de basis van een goede les. Natuurlijk zijn de leerlingen degenen die de prestaties leveren.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven