UDO vakgericht VMBO/Sprengeloo

Sprengenweg 81 7314 PH Apeldoorn

  • De techniektoren van UDO. Hier worden alle techniekvakken gegeven.
  • Leerlingen maken kennis met de praktijklokalen en het beroepsgerichte vak Zorg en Welzijn
  • Leerlingen maken kennis met de praktijklokalen en het beroepsgerichte vak Produceren Installeren en Energie
  • In het eerste en tweede leerjaar kiezen leerlingen voor talenturen. Zij kunnen kiezen voor kunst, sport of natuur en nog veel meer.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op UDO valt genoeg te ontdekken. En dat is precies wat je eerst gaat doen. Zodra je eraan toe bent, mag je een richting kiezen die lekker bij je past. Dat noemen we een beroepsprofiel. Op UDO kun je kiezen uit vier beroepsprofielen binnen Techniek en Zorg & Welzijn. 

  • Mobiliteit & Transport
  • Bouwen, Wonen en Interieur
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Zorg en Welzijn
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het college van bestuur heeft voor de Veluwse Onderwijsgroep het strategisch beleidsplan 2019-2023 opgesteld.

In het schoolplan van Sprengeloo hebben we beschreven waar we met elkaar aan willen werken. Dat doen we volgens de planningscyclus en de kwaliteitscirkel van Deming (plan, do, check and act). We plannen acties voor een schooljaar, voeren deze uit en controleren of bijstelling nodig is. Dit betekent dat wij van alle betrokkenen binnen school verwachten dat zij doelen stellen en een activiteitenplan aanleveren. Het schoolplan levert de input voor deze acties. In het stichtingsbeleidsplan leest u wat de ambities zijn van de gehele onderwijsstichting.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat en dat we elkaar helpen als het even wat minder gaat. Daarom hebben we een speciaal expertisepunt met disciplines zoals een vertrouwenspersoon en schoolmaatschappelijk werk die leerlingen begeleiden als dat nodig is. In het ondersteuningsprofiel van de school staat beschreven welke vormen van begeleiding we je kunnen bieden en welke spelregels daarvoor gelden. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven