Spinoza Lyceum Amsterdam

Peter van Anrooystraat 8 1076 BH Amsterdam

  • De school bevindt zich op een unieke locatie in Amsterdam Zuid, makkelijk bereikbaar met het OV
  • Spinoza waakt over de school, de medewerkers en de leerlingen
  • Dagelijks bezoeken 1300 leerlingen het Spinoza Lyceum
  • Hier vinden de musical-, de dans- en de muziekuitvoeringen plaats
  • Deze ruimte wordt onder meer gebruikt als stilteruimte door leerlingen die tijdens het dagelijkse daltonuur zelfstandig willen werken

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De coronatijd heeft de afgelopen jaren grote invloed gehad op met name het welbevinden en daarmee de tevredenheid van onze leerlingen. Hoewel de school positief is over het verloop en de kwaliteit van de digitale lessen, gaat de voorkeur nog altijd uit naar fysieke lessen. Het directe contact tussen docent en leerling blijft toch de meest effectieve basis voor het leren van leerlingen.

Dit schooljaar zijn we volledig fysiek gestart en we merken dat leerlingen het heel fijn vinden om op school te zijn. Ook geven leerlingen aan het niet altijd gemakkelijk te vinden om het schoolwerk goed op te pakken. We zien dat dit een landelijk beeld is en hebben het vermoeden dat dit nog altijd een gevolg is van de coronaperiode. Op dit moment zijn we, samen met de docenten van onze school, in gesprek met leerlingen om na te gaan wat zij nodig hebben om het schoolwerk weer op een effectieve en efficiënte manier op te pakken.

Vooral onze mavo-leerlingen hebben het moeilijk gehad in de coronaperiode. We merken dat het lange thuiszitten juist bij hen het sterkst gevoeld werd. Met hen zijn we nadrukkelijk in gesprek over het schoolklimaat en hoe we dat voor hen zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.  

Leerlingen voelen zich veilig op school, dat is al jarenlang zo. Leerlingen geven regelmatig terug dat 'je op deze school kunt zijn zoals je bent'.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De coronatijd heeft grote invloed gehad op met name het welbevinden en daarmee de tevredenheid van onze leerlingen en ouders. Hoewel de school positief is over het verloop en de kwaliteit van de digitale lessen, gaat de voorkeur nog altijd uit naar fysieke lessen. De ouders zijn over het algemeen iets positiever dan de leerlingen ten aanzien van de domeinen waarop leerlingen en ouders bevraagd zijn.

De respons van de ouders op de door ons aan hen voorgelegde vragenlijst was dit keer lager dan andere jaren. De ouders die de vragenlijst wel hebben ingevuld zijn zeer tevreden over de school. We krijgen deze feedback ook van de ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. We zijn hier heel gelukkig mee en zullen ons blijven inspannen voor een prettige en veilige school.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,6

Terug naar boven