Spinoza Lyceum Amsterdam

Peter van Anrooystraat 8 1076 BH Amsterdam

  • De school bevindt zich op een unieke locatie in Amsterdam Zuid, makkelijk bereikbaar met het OV
  • Spinoza waakt over de school, de medewerkers en de leerlingen
  • Dagelijks bezoeken ruim 1300 leerlingen het Spinoza Lyceum
  • Hier vinden de musical-, de dans- en de muziekuitvoeringen plaats
  • Deze ruimte wordt onder meer gebruikt als stilteruimte door leerlingen die tijdens het dagelijkse daltonuur zelfstandig willen werken

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De coronatijd heeft nog altijd invloed op met name het welbevinden en daarmee de tevredenheid van onze leerlingen. De leerachterstanden zijn inmiddels weggewerkt, maar we merken wel dat er nog altijd een relatief groot aantal leerlingen is dat kampt met sociaal-emotionele problemen. Gelukkig hebben we een uitgebreid en zeer deskundig zorgteam, dat ervoor zorgt dat deze leerlingen goed worden ondersteund. 

De leerlingen geven ons terug dat zij op school 'mogen zijn zoals ze zijn'. Kortom, de leerlingen voelen zich gezien en gehoord en voelen zich zeer veilig op school.

De leerlingen gaan graag naar school. Dat blijkt onder andere doordat relatief veel leerlingen na het laatste lesuur deelnemen aan de huiswerkklas of aan andere activiteiten die we na schooltijd aanbieden. Een hele mooie ontwikkeling.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders zijn over het algemeen (zeer) positief over de school. Daarbij valt op dat ouders zeer tevreden zijn over het functioneren van de mentoren en dat zij de school als zeer veilig ervaren.

Ouders hebben invloed op het beleid van de school. Er is een actieve oudergeleding in de deelraad en medezeggenschapsraad. Jaarlijks geven veel ouders zich op voor de ouderraad, hetgeen een sterke mate van betrokkenheid laat zien.

Ouders worden door de school serieus genomen. Wij geloven sterk in de driehoek ouders-leerling-school. Door een goed en laagdrempelig contact tussen school en ouders kunnen we onze leerlingen goed bedienen en kunnen we snel in actie komen indien dat nodig is.

De leerling staat bij ons op één, maar zonder een goed contact met de ouders kunnen we dat niet waarmaken.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,7

Terug naar boven