Spinoza Lyceum Amsterdam

Peter van Anrooystraat 8 1076 BH Amsterdam

  • De school bevindt zich op een unieke locatie in Amsterdam Zuid, makkelijk bereikbaar met het OV
  • Spinoza waakt over de school, de medewerkers en de leerlingen
  • Dagelijks bezoeken ruim 1300 leerlingen het Spinoza Lyceum
  • Hier vinden de musical-, de dans- en de muziekuitvoeringen plaats
  • Deze ruimte wordt onder meer gebruikt als stilteruimte door leerlingen die tijdens het dagelijkse daltonuur zelfstandig willen werken

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Gedurende de coronaperiode zijn de officiële overgangsnormen niet leidend geweest voor de overgang van leerlingen naar het volgende leerjaar. Daarmee zouden we geen recht hebben gedaan aan de leerlingen die, vaak onder hele moeilijke omstandigheden, hun uiterste best hebben gedaan om het schoolwerk zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Elke leerling is besproken en voor elke leerling is nagegaan wat de kansen zijn om ook het volgend schooljaar succesvol af te ronden. Dit verklaart de afwijking in de doorstroompercentages ten opzichte van voorgaande jaren. Het afgelopen schooljaar zijn er meer leerlingen gedoubleerd in de onderbouw en in de bovenbouw vmbo-t en havo. De reden hiervan is dat we helaas hebben moeten constateren dat er nogal wat leerlingen waren die door corona de kans gekregen hebben door te stromen naar het volgende leerjaar, maar die het uiteindelijk toch niet gered hebben. Voor hen is het beter een jaartje te doubleren om daarna met veel zelfvertrouwen door te stromen naar het eindexamenjaar.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven