Spinoza Lyceum Amsterdam

Peter van Anrooystraat 8 1076 BH Amsterdam

  • De school bevindt zich op een unieke locatie in Amsterdam Zuid, makkelijk bereikbaar met het OV
  • Spinoza waakt over de school, de medewerkers en de leerlingen
  • Dagelijks bezoeken ruim 1300 leerlingen het Spinoza Lyceum
  • Hier vinden de musical-, de dans- en de muziekuitvoeringen plaats
  • Deze ruimte wordt onder meer gebruikt als stilteruimte door leerlingen die tijdens het dagelijkse daltonuur zelfstandig willen werken

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De school heeft een sterke positie in het Amsterdamse VO. Door de overheid wordt het belang van maatwerk inmiddels onderkend en wordt de mogelijkheid geboden om vakken op een hoger niveau af te sluiten en voor bepaalde vakken op een eerder moment examen af te leggen. Juist op onze school zijn alle voorwaarden -  daltonprincipes, technische infrastructuur en de opgebouwde voorsprong in digitaal onderwijs - aanwezig om dat maatwerk te kunnen bieden.

De docenten zijn onderverdeeld in verschillende onderwijsteam. In deze teams hebben zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van verschillende groepen leerlingen. Speerpunten zijn : het geven van een extra impuls aan de mavo-afdeling, de determinatie van klas 1 naar klas 2, versterking van het profielkeuzeproces en de begeleiding naar het vervolgonderwijs.

Het hier gepubliceerde schoolplan heeft betrekking op de periode 2020 t/m 2024.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingenbegeleiding en zorg zijn gericht op het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen. Mentoren spelen een heel belangrijke rol in o.a. het aanleren van studievaardigheden en het begeleiden van leerlingen. De decanen ondersteunen bij schoolloopbaan en beroepskeuze. Zorgcoördinatoren en remedial teacher helpen bij dyslexie, faalangst en andere sociaal-emotionele problemen. Er wordt intensief samengewerkt met externe instellingen en hulpverleners, zoals maatschappelijk werk, schoolarts, buurtregisseur, Bureau Jeugdzorg en de GG&GD. De school maakt onderdeel uit van Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven