Fons Vitae Lyceum

Reijnier Vinkeleskade 53 1071 SW Amsterdam

 • twee ruime goed geventileerde gymzalen maken deel uit van onze school. Daarnaast wordt er veel buiten gesport
 • Fons Vitae is een mix van moderne technologie en een lange traditie in onderwijs
 • De ornamenten van het oude klooster zijn niet alleen behouden in het vernieuwde Fons maar zijn ook geaccentueerd..
 • Schoolfoto van Fons Vitae Lyceum
 • Schoolfoto van Fons Vitae Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

'Fons Vitae' is Latijn voor 'Bron van Leven'; een passende naam voor ons levendige stadse lyceum met zijn klassieke uitstraling. Een sfeervolle en uitdagende school, met ruimte voor verschillen in karakter en leerstijl. Je bent welkom op het Fons!

Belangrijk op onze school zijn      

• Betrokkenheid Als Fons-leerlingen en -medewerkers vormen we een hechte gemeenschap die zich zeer betrokken voelt bij de school, en bij elkaar. We verwachten van iedereen een positieve bijdrage aan de prettige en veilige sfeer op school, waarbij er respectvol met elkaar en met de omgeving wordt omgegaan. Deze betrokkenheid is in onze visie de basis voor een succesvolle overdracht van kennis, vaardigheden en leerplezier.

• Persoonlijke ontwikkeling We bereiden voor op een diploma, maar ook op alle uitdagingen ná school. Dus werken we aan sociale vaardigheden, culturele vaardigheden en mediawijsheid. Aan samenwerken, kritisch problemen oplossen en creatief denken. Onze focus hierbij ligt op het willen leren. Door leerstof te plaatsen in een maatschappelijke context en te koppelen aan de belevingswereld van jongeren, en door leerlingen uit te dagen om eigenaar te worden van hun onderwijs en daarbinnen eigen keuzes te maken. Begeleid door docenten die talent herkennen en een omgeving scheppen waarin leerlingen van hun fouten kunnen leren. Daarbij zijn we flexibel en meedenkend in het vinden van doelgerichte oplossingen om leerlingen hun diploma te laten halen.

• Verantwoordelijkheid We vinden het belangrijk dat eenieder verantwoordelijkheid voelt en neemt voor zijn of haar eigen ontwikkeling, vanuit intrinsieke motivatie. Dit geldt voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers en ouders. Vanaf de brugklas werken we aan een goede balans van vasthouden en loslaten, van sturen en begeleiden. Met als doel een continue groei richting zelfstandigheid.

Kenmerken van de school

 • Rooms Katholiek
 • Gymnasium Atheneum Havo
 • Veel keus examenvakken
 • Begaafdheids- profielschool
 • Hoofd, hart en handen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Fons Vitae Lyceum heeft een zeer stabiel aantal leerlingen, rond de 1050. De verhouding tussen havo en vwo is in evenwicht. De bovenbouw havo en vwo zijn al jaren ongeveer even groot per leerjaar. De school heeft een goede naam, veel Amsterdamse leerlingen kiezen voor het Fons Vitae. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1060

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven