Fons Vitae Lyceum

Reijnier Vinkeleskade 53 1071 SW Amsterdam

  • twee ruime goed geventileerde gymzalen maken deel uit van onze school. Daarnaast wordt er veel buiten gesport
  • Fons Vitae is een mix van moderne technologie en een lange traditie in onderwijs
  • De ornamenten van het oude klooster zijn niet alleen behouden in het vernieuwde Fons maar zijn ook geaccentueerd..
  • Schoolfoto van Fons Vitae Lyceum
  • Schoolfoto van Fons Vitae Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We maken gebruik van verschillende enquêtes om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen. We zijn ons bewust van onze scores vergeleken met de landelijke gemiddeldes en nemen concrete maatregelen waar dit nodig is.

Dit onderzoek hebben we uitgevoerd onder alle leerlingen van de school. We zijn blij met de positieve scores over veiligheid en sfeer en zullen in het nieuwe schoolplan voor de komende vier jaren aandacht geven aan de onderdelen waar we minder goed presteren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Fons Vitae is een erg veilige school. Leerlingen en personeel  zijn en voelen zich samen verantwoordelijk voor een goede sfeer. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We maken gebruik van verschillende enquêtes om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen. We bespreken de resultaten met onze docenten.

In het afgelopen jaar hebben we het tevredenheidsonderzoek onder de ouders van alle leerjaren gehouden. We zijn blij met het totale beeld en met de tevredenheid over communicatie en mentoraat. De aandachtsgebieden die naar voren komen uit de vragenlijst koen overeen met de antwoorden van de leerlingen, in het nieuwe schoolplan voor de komende vier jaren besteden we daar aandacht aan.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven