VMBO Trivium College

Dierenriem 11 3813 VN Amersfoort

  • Zo zal onze nieuwe ingang zijn
  • Schoolfoto van VMBO Trivium College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen met een VMBO advies voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg kunnen zich aanmelden bij VMBO Trivium College. Het aanmeldingsformulier vindt u op onze website: www.triviumcollege.nl/vmbo. De gevraagde gegevens op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in ons leerling administratiesysteem. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan personeelsleden van de school en de instanties waaraan de school wettelijk verplicht is gegevens te verstrekken. Nadat de leerling is aangemeld, zal de school informatie verzamelen over de onderwijsbehoefte van de leerling. Wanneer de school kan voorzien in de onderwijsbehoefte zal de leerling geplaatst worden op VMBO Trivium College. Mocht blijken dat wij onvoldoende mogelijkheden hebben om in de onderwijsbehoefte van de leerling te voorzien zal niet over worden gegaan tot plaatsing.  De school heeft dan de zorgplicht om een passende onderwijssetting te zoeken voor de leerling. De toelatingsprocedure kunt u vinden op www.vmbotriviumcollege.nl.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onderbouwsnelheid

Van iedere leerling in de onderbouw wordt bepaald of de leerling over gaat of blijft zitten. Het percentagezittenblijvers op vmbo Trivium College in de onderbouw is in werkelijkheid lager dan dat DUO registreert. Door het schakeljaar op het vmbo worden de cijfers vertroebeld. Op vmbo Triviumcollege zitten sommige leerlingen in een schakelklas. Zij komen groep 7/8 van het (s)BaO, maar zijn nog niet toe zijn aan voortgezet onderwijs. Leerlingen uit een schakelklas gaan daarna meestal naar klas 1. DUO rekent dat door als zittenblijvers, dat is gevoelsmatig niet geheel juist, maar formeel is dat wel correct. Daarnaast zijn, door een administratieve fout, meer leerlingen in leerjaar 1 blijven zitten dan dat het in werkelijkheid het geval was. In de bijlage lees je de gecorrigeerde cijfers van de inspectie.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde schoolexamencijfers (voor basis- en kaderleerlingen 6,5) zijn gelijk aan de vergelijkingsgroep. De gemiddelde cijfers van onze basis- en kaderleerlingen op het centraal schriftelijk examen is hoger dan die van de vergelijkingsgroep. De basisleerlingen scoorden gemiddeld 7,0, de kaderleerlingen een 6,4

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven