VMBO Trivium College

Dierenriem 11 3813 VN Amersfoort

  • Zo zal onze nieuwe ingang zijn
  • Schoolfoto van VMBO Trivium College

Profielkeuze

Toelichting van de school

VMBO Trivium College is een kleine school met ca. 350 leerlingen. De school wil een open klimaat scheppen waarbij alle leerlingen zich vertrouwd en veilig voelen en waar ze de aandacht krijgen die ze verdienen. 

Op VMBO Trivium College worden twee leerwegen aangeboden: de basis- de kaderberoepsgerichte leerweg.

Wij bieden drie profielen: Dienstverlening en Producten D&P),Economie en Ondernemen (E&O) en Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Naast de profieldelen die bij de bovenstaande profielen horen, bieden we keuzedelen uit andere profielen aan! Hier kunnen leerlingen een goede keus maken voor een beroepsrichting in het MBO.

 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In dit beleidsdocument zetten we in grote lijnen de koers voor het komende jaar uit. Elk jaar kijken we terug of de gestelde doelen zijn gehaald en wat we kunnen verbeteren. Dat brengen we in een schoolactiviteitenplan bijeen en voeren we uit. Zo werken we continu aan het verbeteren van ons onderwijs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft een aanbod voor onderwijsondersteuning. De invulling van deze ondersteuning berust onder andere op de volgende deskundigheid en methodieken:

- Training Rots en Water (met specialisatie ASS
- Training Examenvrees training (faalangst-reductie)
- Training PEP (zelfbeeld)Omgaan met gedragsproblemen
- Omgaan met leerlingen met TOS
- Remedial teaching lezen
- Maatwerk
- Onderwijsassistent
- Dyslexiecoach
- Dyscalculiecoach
- Interne coach
- Orthopedagoog
- Gedragsdeskundige (Master SEN)
- Pedagogisch medewerker


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven