VMBO Trivium College

Dierenriem 11 3813 VN Amersfoort

  • Zo zal onze nieuwe ingang zijn
  • Schoolfoto van VMBO Trivium College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

VMBO Trivium College neemt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen af. De vragenlijsten zijn digitaal afgenomen via het instrument kwaliteitsvragenlijst van Beekveld & Terpstra. 

Uit de resultaten van het tevredenheidsonderzoek blijkt dat leerlingen het schoolklimaat op het VMBO Trivium College positief waarderen en zich er in hoge mate veilig voelen. In de sub-pagina 'schoolklimaat en veiligheid' vindt u hierover meer informatie. Daarnaast wordt ook op andere punten de tevredenheid gemeten. De school werkt continue aan verbetering en is blij te zien dat de waardering van de leerlingen t.o.v. vorig schooljaar is toegenomen. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat leerlingen in hoge mate tevreden zijn over de mentor en de respectvolle behandeling door docenten. Daarnaast wordt het vertellen van de resultaten aan de leerling, positief gewaardeerd. 

Een belangrijk punt van aandacht volgens de leerlingen is de mate waarin de actualiteit in de lessen wordt betrokken, de afwisseling van verschillende activiteiten, de inzet en hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de les. De resultaten uit dit tevredenheidsonderzoek onder leerlingen gebruikt de school, samen met de input uit andere onderzoeken, om verbeterpunten te formuleren en maakt onderdeel uit van de kwaliteitszorg op het VMBO Trivium College.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Respectvol, veilig en verantwoordelijk zijn de schoolwaarden van het VMBO Trivium College. Respect voor elkaars identiteit, leefwijze, culturen, talenten en beperkingen is de basis voor een leefklimaat binnen onze school waar iedereen zich veilig kan voelen en zich kan ontplooien. Deze schoolwaarden zijn vertaald in gedragsregels voor in de klas, de kantine, gangen en het schoolplein en zijn zichtbaar binnen en buiten het schoolgebouw. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het naleven van de gedragsregels.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

VMBO Trivium College neemt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen af.  De vragenlijsten zijn digitaal afgenomen via het instrument kwaliteitsvragenlijst van Beekveld & Terpstra. 

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het VMBO Trivium College zijn zeer tevreden over de school. Alle vragen worden gewaardeerd met een cijfer 8 (op een schaal van 1 t/m 10) of hoger. De ouder(s)/verzorger(s) zijn van mening dat hun kind op school leert om goed met anderen samen te werken. Zij geven aan makkelijk met de school contact te krijgen als ze dat willen en waarderen het contact met de mentor positief. Verder wordt aangegeven dat zij goed geïnformeerd worden over de vorderingen van hun kind. Een resultaat waar we trots op zijn is dat een grote groep ouder(s)/verzorger(s) het VMBO Trivium College andere ouders aanraadt.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven