't Atrium

Paladijnenweg 611 3813 KD Amersfoort

  • Schoolfoto van 't Atrium
  • Schoolfoto van 't Atrium
  • Schoolfoto van 't Atrium
  • Schoolfoto van 't Atrium

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

't Atrium neemt het tevredenheidsonderzoek jaarlijks onder alle ouders af, onder leerlingen van leerjaar 1, 3 en onder eindexamenleerlingen.

Onze bruggers zijn tevreden tot zeer tevreden met hun start op ’t Atrium. In de hogere leerjaren was de score het afgelopen jaar iets lager. Door corona hebben wij in de hogere leerjaren een te kleine groep leerlingen kunnen bevragen en zijn de uitkomsten niet representatief. De lagere scores wijten wij daarnaast ook aan het feit dat de school langere tijd dicht is geweest vanwege corona en dat veel excursies en activiteiten, behorende bij onze profielen, niet door konden gaan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op ’t Atrium voelen leerlingen zich veilig, alle personeelsleden staan voor je klaar en met onze schoolregels zorgen we er voor dat het veilig blijft. Er wordt direct ingegrepen als iemand gedrag vertoont waardoor de veiligheid onder druk komt te staan. Meer hierover leest u op onze website.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

't Atrium neemt volgens de richtlijnen van Vensters voor verantwoording het tevredenheidsonderzoek onder ouders af. 

Ouders zijn in grote lijnen tevreden met het onderwijs dat op ’t Atrium wordt geboden. Vooral het schoolklimaat en de communicatie worden hoog gewaardeerd.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven