't Atrium

Paladijnenweg 611 3813 KD Amersfoort

  • Schoolfoto van 't Atrium
  • Schoolfoto van 't Atrium
  • Schoolfoto van 't Atrium
  • Schoolfoto van 't Atrium

Profielkeuze

Toelichting van de school

Economie is een gewild profiel op de mavo en ook veel havo- / vwo-leerlingen kiezen voor het economische profiel; een groot aantal leerlingen is entrepreneur van geest en wil doorgroeien naar het echte ondernemerschap. 

Zorg en Welzijn op de mavo en Natuur & Gezondheid op havo/ vwo worden daarna het meest gekozen. Genoemde profielen sluiten goed aan op onze sportklassen in de onderbouw. In de bovenbouw kiezen veel leerlingen voor LO 2 of BSM om ook in de bovenbouw door te gaan met sport.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan beschrijft de ontwikkelingen van ’t Atrium van de afgelopen jaren en de ambities voor de komende twee jaar. Een richtinggevend document dat houvast biedt en duidelijk maakt welke koers er in deze jaren wordt gevaren. ’t Atrium heeft enkele grote ontwikkelingen doorgemaakt op onderwijskundig en organisatorisch gebied, zoals de invoering van het flexrooster, de tweejarige brugklas en twee nieuwe profielen: Atrium International en Xplore. Deze ontwikkelingen worden beschreven in dit plan. Vervolgens wordt aangegeven welke volgende stappen er de komende twee jaar worden gezet. Hiermee willen we als school rust brengen in de organisatie en helderheid geven aan alle betrokkenen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

’t Atrium biedt een sterke ondersteuning aan hun leerlingen, zoals faalangstreductietrainingen, begeleiding op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren. Op ‘t Atrium wordt systematisch afgewogen aan welke ondersteuning leerlingen behoefte hebben. Dat gebeurt volgens een opeenvolging van zogenaamde ‘Professionele Momenten’. De ondersteuningsmogelijkheden en de manier van werken zijn voor alle scholen vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hiernaast downloaden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven