't Atrium

Paladijnenweg 611 3813 KD Amersfoort

  • Schoolfoto van 't Atrium
  • Schoolfoto van 't Atrium
  • Schoolfoto van 't Atrium
  • Schoolfoto van 't Atrium

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

’t Atrium zorgt ervoor dat het merendeel van de leerlingen in leerjaar 3 uitkomt op het niveau dat de basisschool in groep 8 heeft geadviseerd. Vooral in het vwo zitten relatief veel leerlingen die op een hoger niveau zijn uitgekomen. Onze intensieve begeleiding en gestructureerde aanpak maken het mogelijk dat een relatief grote groep opstroomt. Met ingang van het schooljaar 21-22 kent ’t Atrium een tweejarige, heterogene brugklas. Ons doel is om door een uitgestelde determinatie de kansengelijkheid te vergroten.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Zittenblijven in de onderbouw komt bijna niet voor. Met ingang van het schooljaar 21-22 kennen we een drempelloze doorstroom van leerjaar 1 naar 2 in onze tweejarige brugklas. Zittenblijven in de bovenbouw komt weinig voor. We zetten er op in dat onze leerlingen na een goede determinatie in de onderbouw op het juiste niveau uitkomen en daar succesvol en zonder of met geringe vertraging hun schoolloopbaan doorlopen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages van ’t Atrium liggen op of boven het landelijk gemiddelde. Wij werken met een helder programma van toetsing en afsluiting (PTA) en bereiden onze leerlingen intensief voor op het centraal examen. Onze leerlingen weten zodoende goed waar zij aan toe zijn en beginnen met vertrouwen aan hun eindexamens.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij zijn zeer tevreden met de examencijfers die onze leerlingen behalen, waarbij de scores vaak op of boven het landelijke gemiddelde uitkomen. In het schooljaar 19-20 heeft er geen centraal examen plaatsgevonden en in het schooljaar 20-21 een aangepast centraal examen. Door examentraining bereiden wij dit schooljaar onze leerlingen nog beter voor op het centraal examen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het laatste inspectiebezoek heeft de inspectie op alle punten een voldoende toegekend. De meest recente opbrengstenkaart laat zien dat 't Atrium op alle onderdelen boven de norm scoort.

Terug naar boven