't Hooghe Landt

Trompetstraat 1 3822 CK Amersfoort

Schoolfoto van 't Hooghe Landt

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

We wijken niet sterk af van het landelijk gemiddelde.
Wij richten ons op versterking en uitbreiding van het bèta-onderwijs via het Technasium op Havo en VWO ( in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool Utrecht)  en op verbreding en verdieping van het kunst- en cultuuronderwijs. In de Mavo zullen per 2015-2016 nieuwe eigentijdse leerroutes worden aangeboden binnen de sectoren.
't Hooghe Landt is de enige school in de regio Amersfoort die het Technasium mag aanbieden. De school is aangesloten bij de landelijke stichting Technasium Nederland. Voor meer informatie: zie de website van de school: www.hooghelandt.nl
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Er is een visie ontwikkeld voor de komende jaren. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe teamindeling en een nieuw onderwijskundige structuur. Doel van deze veranderingen is het op een hoger niveau brengen van ons rendement, terwijl wij tegelijkertijd ons hoge niveau van begeleiding en veiligheid op school willen behouden.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven