't Hooghe Landt

Trompetstraat 1 3822 CK Amersfoort

Schoolfoto van 't Hooghe Landt

Schooladvies en plaatsing toelichting

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

't Hooghe Landt heeft de laatste jaren in alle opleidingen zeer goede examenresultaten behaald.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Er is geen significant verschil tussen het landelijk gemiddelde en onze school. Uiteraard blijven wij scherp monitoren.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

'Hooghe Landt wordt, net als elke andere school, jaarlijks beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. U kunt meer hierover lezen in het Opbrengstenoordeel van onze school, zie http://www.onderwijsinspectie.nl.

't Hooghe Landt maakt deel uit van het landelijk project Technasium. Vanuit de landelijke organisatie wordt de school  regelmatig  bezocht en beoordeeld .Hiervoor worden op dit moment nieuwe criteria opgesteld door de landelijke organisatie. 

Terug naar boven