Scala College - locatie Henry Dunantweg

Henry Dunantweg 2 2402 NM Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op deze school

We zijn heel trots op ons nieuwe schoolgebouw aan de Henry Dunantweg waar leerlingen het onderwijs volgen in domeinen. Elke opleiding heeft zijn eigen domein waar leerlingen onder toezicht aan het werk zijn. Pauzeren kan in onze schitterende hal of op het plein.

Incidentenregistratie

Hoewel het aantal incidenten laag is, houdt het Scala College een nauwkeurige registratie bij. Zo krijgen we inzicht in ontwikkelingen en kunnen we tijdig passende maatregelen nemen. Bij de kluisjes van de leerlingen hangen camera’s en de werkplek van de conciërge is zodanig geplaatst dat er toezicht is op het buitenplein en de fietsenstalling. 

Bedrijfshulpverlening

In elk gebouw zijn voldoende BHV’ers aanwezig. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd op het terrein van de organisatie van de bedrijfshulpverlening: Eerste Hulp Bij Ongelukken, blusmiddelen en ontruimingen. Om te leren het gebouw snel en veilig te verlaten houdt het Scala College elk schooljaar samen met de leerlingen een ontruimingsoefening. De ontruimingsoefening is een generale repetitie om te leren hoe we moeten omgaan met een ongeval of calamiteit. 

Toezicht via camera’s

Op al onze locaties hebben we de beschikking over een aantal camera’s, waarmee het toezicht wordt bewerkstelligd. Deze camera’s zijn geplaatst op diverse strategische posities, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Naast deze camera's vinden wij het belangrijk dat persoonlijk toezicht wordt gehouden tijdens de pauzes.

Tevredenheidsonderzoeken

Elk schooljaar nemen we de veiligheidsmonitor op school af. We vinden het belangrijk om te weten wat leerlingen vinden van het schoolklimaat en de veiligheid op school. Het valt op dat we daarop lager scoren dan de benchmark. Met de focus op een veilig pedagogisch klimaat en gerichte leerlingondersteuning vertrouwen we erop dat leerlingen, met name onze vmbo-leerlingen, in de toekomst met meer plezier naar school gaan en het fijn hebben (met elkaar) op onze locatie.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven