Scala College - locatie Henry Dunantweg

Henry Dunantweg 2 2402 NM Alphen aan den Rijn

 • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
 • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
 • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
 • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
 • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op onze locatie aan de Henry Dunantweg bereiden leerlingen zich voor op hun vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-t of havo-diploma. Het is soms mogelijk na klas 3 op te stromen naar een opleiding op een hoger niveau. Na het behalen van het diploma behoort het overstappen naar een hoger niveau tot de mogelijkheden. Elk jaar maken leerlingen gebruik van deze mogelijkheid.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden met de onderbouwsnelheid. Deze is boven de absolute norm van de inspectie. Ook zijn we tevreden met het bovenbouwsucces voor vmbo-k, vmbo-t en havo. Voor de drie opleidingen is het bovenbouwsucces boven de absolute norm van de inspectie. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages van de opleidingen voor schooljaar 2022-2023 op de locatie Henry Dunant zijn:

 • vmbo-basis: 86%
 • vmbo-kader: 79%
 • vmbo-t: 86%
 • havo: 88%
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

 • Het gemiddelde cijfer van de centrale examens van vmbo-b in 2022-2023 is: 6,06
 • Het gemiddelde cijfer van de centrale examens van vmbo-k in 2022-2023 is: 5,82
 • Het gemiddelde cijfer van de centrale examens van vmbo-t in 2022-2023 is: 6,08
 • Het gemiddelde cijfer van het schoolexamen van de havo in 2022-2023 is: 6,36
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven