Scala College - locatie Henry Dunantweg

Henry Dunantweg 2 2402 NM Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Henry Dunantweg

Profielkeuze

Toelichting van de school

Leerlingen volgen in de bovenbouw een profiel dat past bij hun interesses en ambities.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan 2020-2024 leggen wij vast waar het Scala College de komende vier jaar voor wil gaan. Vanuit onze missie en visie geven wij inhoud aan concrete voornemens ons onderwijs en onze school nog beter te maken. We richten onze gezamenlijke energie de komende vier jaar op een viertal doelstellingen.

  • uitstekend onderwijs op maat
  • een fijne school waar iedereen zich veilig voelt en gezien wordt
  • betrokken en ontwikkelingsgericht werkgeverschap
  • een verbonden organisatie die klaar is voor de toekomst

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Scala College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Midden Holland Rijnstreek V(S)O. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het schrijven van een ondersteuningsplan dat duidelijk maakt hoe de zorg/ondersteuning voor leerlingen kan worden georganiseerd. In het kader van dit plan leveren de verschillende scholen een ‘schoolondersteuningsprofiel (SOP)’ aan. Het SOP van het Scala is hiernaast beschikbaar.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven