Scala College - locatie Diamantstraat

Diamantstraat 31 2403 AS Alphen aan den Rijn

 • Schoolfoto van Scala College - locatie Diamantstraat
 • Schoolfoto van Scala College - locatie Diamantstraat
 • Schoolfoto van Scala College - locatie Diamantstraat
 • Schoolfoto van Scala College - locatie Diamantstraat
 • Schoolfoto van Scala College - locatie Diamantstraat

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Scala College plaatst leerlingen in een klas op basis van het advies van de basisschool. Leerlingen met een dubbel advies worden geplaatst in een klas waar op het hoogste niveau wordt lesgegeven. 

In vmbo-bk wordt in de onderbouw in principe op vmbo-kader niveau lesgegeven. Als dit niveau voor een leerling te hoog blijkt te zijn,  neemt de vakdocent contact op met de mentor. De mentor kan dan in overleg met het docententeam, ouders  en teamleider besluiten om over te stappen naar vmbo-basis. In de bovenbouw krijgen de leerlingen les op hun niveau: op vmbo-basis of op vmbo-kader niveau. Na klas 3 is opstroom mogelijk.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden met de onderbouwsnelheid. Deze is boven de absolute norm van de inspectie. Ook zijn we tevreden met het bovenbouwsucces voor vmbo-k, vmbo-t en havo. Voor de drie opleidingen is het bovenbouwsucces boven de absolute norm van de inspectie. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van de opleidingen op de Diamantstraat zijn voor schooljaar 2019-2020:

 • vmbo-basis: 100%
 • vmbo-kader: 93%
 • vmbo-t: 100%
 • havo: 98%

Op de Sacharovlaan is het slaagpercentage voor vwo:100%

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is geen centraal schriftelijk examen geweest. Daarom hieronder de eindgemiddelden van de schoolexamens (SE).

De eindgemiddelden van het SE van de opleidingen op de Diamantstraat zijn in 2019-2020: 

 • vmbo-basis: 6,3
 • vmbo-kader: 6.4
 • vmbo-(g)t: 6.4
 • havo: 6,4

Het gemiddelde van het SE van het vwo: 6,7 (op locatie Sacharovlaan).

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2017 heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan het Vakcollege, aan de vmbo-b en vmbo-k opleidingen. Beide opleidingen hebben weer het basisarrangement gekregen. 

Terug naar boven