Groene Hart Praktijkschool

Anna van Burenlaan 15 2404 GA Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2018-2022 is door de MR geaccordeerd en door het bestuur vastgesteld.

Niet in het schoolplan is opgenomen dat de school in 2019 is gestart met de pilot ‘praktijkonderwijs - VMBO’. 

Sinds 2019 werken we intensief samen met het Groene Hart Leerpark, ook op het gebied van Sterk Techniekonderwojs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsprofiel is geheel opnieuw geschreven in november 2017. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven