Groene Hart Praktijkschool

Anna van Burenlaan 15 2404 GA Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De vragenlijst leerlingtevredenheid is in het voorjaar van 2021 afgenomen.
Dat was in de coronatijd.
De resultaten zijn goed, al kan 'afwisseling in de les' nog een boost gebruiken.
Omdat veel lessen digitaal zijn gegeven is dit te verklaren: onze leerlingen gedijen beter met fysieke lessen! 


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school beschikt over een algemeen veiligheidsplan. Voorts neemt de school deel aan het veiligheidsoverleg van de gemeente Alphen aan den Rijn. De RI&E is in 2019 afgenomen, alle in de rapportage genoemde aandachtspunten zijn in behandeling genomen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De school onderhoudt contact met de ouders middels

  • nieuwsbrieven,
  • gesprekken over het Individueel Ontwikkelings Plan en het Onderwijs Perspectief Plan en
  • ouderavonden (algemene ouderavonden en thema-avonden).

Uiteraard zijn de ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Er is ook een betrokken klankbordgroep 'ouders'.Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven