Groene Hart Praktijkschool

Anna van Burenlaan 15 2404 GA Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid is ruim voldoende! We zijn op verschillende punten enkele tienden gedaald ten opzichte van vorig jaar. We verklaren dit door twee pittige corona- jaren, waarin veel activiteiten en onderdelen van het onderwijsprogramma niet door zijn gegaan.  


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De school onderhoudt contact met de ouders middels

  • nieuwsbrieven
  • gesprekken over het Individueel Ontwikkelings Plan en het Onderwijs Perspectief Plan en
  • ouderavonden (algemene ouderavonden en thema-avonden).

Dit jaar is de HOY app geïmplementeerd, deze app versterkt de digitale communicatie met ouders en maakt het delen van berichten makkelijker. Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven