Groene Hart Praktijkschool

Anna van Burenlaan 15 2404 GA Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool
  • Schoolfoto van Groene Hart Praktijkschool

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Groene deel van een balk: we geven afstromers uit het VMBO een kans. 

Liever zien we dat de CITO-eindtoets geen PrO-VMBO BB aangeeft, teveel leerlingen krijgen nog een overadvies.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De Groene Hart Praktijkschool zet in op de uitgifte van certificaten die gerelateerd zijn aan het curriculum praktijkonderwijs.

Ook geven we het diploma Praktijkonderwijs - conform de afspraken binnen de regio 9C - uit.

Een flink aantal leerlingen heeft daarnaast ook BHV, EHBO, AED en/of andere certificaten behaald.

Een groeiende groep leerlingen behaalt ook 'Boris-praktijkverklaringen'. Boris - praktijkverklaringen zijn 'een paspoort naar de arbeidsmarkt'.

Zie https://www.s-bb.nl/samenwerking/aanpak-voor-jongeren-met-een-beperking/boris-praktijkloket

Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat doorleert neemt toe. Een succesvolle route loopt 'via de Entree binnen het Praktijkonderwijs naar MBO-2'. 


Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2017-2018 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De RI&E is in het najaar van 2019 afgenomen. De scores van de tevredenheidsonderzoeken (2020) zijn prima.  In 2016 is het ITS veiligheidsonderzoek onder leerlingen en personeel verricht. De resultaten waren heel goed. De onderwijsinspectie heeft de school bezocht in 2014 (basisarrangement) en 2018 (goed).

Terug naar boven