Pius X College - Aalderinkshoek

Cesar Franckstraat 4 7604 JG Almelo

  • Schoolfoto van Pius X College - Aalderinkshoek
  • Schoolfoto van Pius X College - Aalderinkshoek
  • Schoolfoto van Pius X College - Aalderinkshoek
  • Schoolfoto van Pius X College - Aalderinkshoek
  • Schoolfoto van Pius X College - Aalderinkshoek

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De grafiek maakt inzichtelijk hoe de onderwijspositie van leerlingen in het derde leerjaar zich verhoudt tot het advies voor het te volgen onderwijs dat door de basisschool gegeven is. In de grafiek is te zien dat de meerderheid van de leerlingen in het derde leerjaar onderwijs volgt op het niveau dat geadviseerd was door de basisschool. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De grafieken laten zien hoe leerlingen doorstromen van het moment dat ze op school komen tot en met het eindexamen. Hierbij maken we onderscheid tussen onder- en bovenbouw. Zowel de doorstroom in de onderbouw (van klas 1 tot en met klas 3) als de doorstroom in de bovenbouw (van klas 3 tot het examen) ligt over het algemeen ruim boven de norm die gesteld is door de inspectie van onderwijs. Zittenblijven komt weinig voor.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn de slagingspercentages van het Pius hoger dan het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. De centrale examens gingen in schooljaar 2019-2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. Het centraal examen op zowel onze havo- als vwo-afdeling scoort jaarlijks boven het landelijk gemiddelde. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze havo- en vwo-afdeling hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Tijdens het laatste bezoek in juni 2021 gaf de inspectie aan dat er op het Pius X College een veilige en prettige werksfeer hangt waarin de leerlingen tot leren kunnen komen. De leerlingen krijgen op een gestructureerde en gevarieerde wijze les. Dit leidt tot een enthousiaste en actieve opstelling van de leerlingen.

Terug naar boven