Pius X College - Aalderinkshoek

Cesar Franckstraat 4 7604 JG Almelo

  • Schoolfoto van Pius X College - Aalderinkshoek
  • Schoolfoto van Pius X College - Aalderinkshoek
  • Schoolfoto van Pius X College - Aalderinkshoek
  • Schoolfoto van Pius X College - Aalderinkshoek
  • Schoolfoto van Pius X College - Aalderinkshoek

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het Pius X College vinden we het belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn en ontdekken waar de interesses liggen. Met onze PiusXpedition route en tweetalig onderwijs geven we leerlingen de kans om te achterhalen wat past bij hen. Wij leiden onze leerlingen op tot zelfstandig jong volwassenen. Hierdoor kiest de leerling uiteindelijk het profiel dat bij hem of haar past om succesvol te zijn in de maatschappij.


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de kadernota (schoolplan) staan de beleidsvoornemens van het Pius X College en Canisius voor de komende periode (2020-2025).

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De eerstelijns begeleiding wordt uiteraard uitgevoerd door onze vakdocenten en mentoren. Zij staan in nauw contact met onze leerlingen en weten wat hen bezighoudt.

Indien er extra begeleiding gewenst of nodig is dan bieden we een breed scala aan mogelijkheden voor leerlingbegeleiding. Wij bieden bijvoorbeeld extra ondersteuning op het gebied van faalangst, dyslexie en lees- en schrijfproblemen. Daarnaast behoort kortdurende specialistische begeleiding door onze leerlingbegeleiders of orthopedagoog ook tot de mogelijkheden. We hebben nauw contact met externe instanties voor mogelijkheden tot externe hulpverlening. Onze slogan ‘het gaat om jou’ staat ook centraal in onze begeleiding.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijlage.


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven