Stedelijk Dalton College Alkmaar

Arubastraat 4 1825 PV Alkmaar

Schoolfoto van Stedelijk Dalton College Alkmaar

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Als openbare brede scholengemeenschap is elke leerling bij ons welkom met het passende basisschool advies. Als een leerling vanuit een andere middelbare school komt, geldt het toelatingsbeleid.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Ons beleid is dat we de tijd nemen om stap voor stap iedere leerling op de juiste plek te krijgen. Wij beschouwen het advies van de leerkracht van groep 8 als het startniveau van de leerling. Gedurende het jaar en aan het einde van het eerste en tweede leerjaar evalueren we met de leerling en de ouders of dit niveau nog passend is. Soms wordt besloten dat de leerling op een ander niveau verder gaat. Het is de bedoeling dat in het derde leerjaar de leerling op het niveau is dat bij zijn of haar talent past.

De bovenbouw vmbo-kb/bb bestaat uit leerlingen afkomstig van drie vmbo-scholen, namelijk CSG Jan Arentsz, OSG Willem Blaeu en het Stedelijk Dalton College Alkmaar. Deze cijfers zeggen dus weinig over de doorstroom vanuit de onderbouw van het SDCA.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven