Stedelijk Dalton College Alkmaar

Arubastraat 4 1825 PV Alkmaar

Schoolfoto van Stedelijk Dalton College Alkmaar

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school gaan de afdelingsleiders vier keer per jaar in gesprek met een vertegenwoordiging van de leerlingen. Tijdens dit gesprek wordt het verslag van de vorige keer besproken en voorzien leerlingen de afdelingsleider opnieuw van feedback. Ook de resultaten van het leerlingentevredenheidsonderzoek worden hier besproken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Stedelijk Dalton College vindt een goede sfeer op school belangrijk en daar hoort uiteraard ook bij dat de leerlingen zich prettig en veilig voelen; alleen dan kunnen zij leren en presteren. Daarom besteden wij samen veel aandacht aan een goede sfeer in de klas, maar ook in de gangen, in de aula en op het schoolplein. We verwachten van alle medewerkers en van alle leerlingen dat zij actief meewerken aan een goede sfeer op school. Ongewenst gedrag wordt zo goed mogelijk gesignaleerd en gecorrigeerd. Veiligheid betekent ook dat we het niet toestaan dat leerlingen pesten of gepest worden. Ook zijn er afspraken over hoe leerlingen en medewerkers omgaan met de sociale media. In de mentorlessen is veel aandacht voor een goed leer- en leefklimaat in de klas. In de onderbouw voeren leerlingen regelmatig een coachgesprek met hun mentor/coach. Eventuele problemen worden snel gesignaleerd en kunnen vaak nog dezelfde dag worden opgepakt. Daarnaast is er aantal schoolbrede activiteiten die bijdragen aan een veilig schoolklimaat: de leerlingenraad, resonancegroepen per afdeling, de Jongerenrechtbank en de werkgroep GSA die het LHBTQI-thema regelmatig onder de aandacht brengt, o.a. door het organiseren van tal van activiteiten op Paarse Vrijdag.

Om de veiligheid op school zo goed mogelijk te waarborgen, is er een professionele bedrijfshulpverleningsorganisatie om bij calamiteiten snel de juiste hulp te kunnen bieden. We beschikken over een ontruimingsplan en er worden ontruimingsoefeningen gehouden.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders komen regelmatig in de school en worden vertegenwoordigd door de ouderraad. De ouderraad komt ca. vijf keer per jaar bijeen in aanwezigheid van de rector en voorziet de school hiermee van feedback. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad worden de uitkomsten van de oudertevredenheidsonderzoeken ook besproken.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven