Stedelijk Dalton College Alkmaar

Arubastraat 4 1825 PV Alkmaar

Schoolfoto van Stedelijk Dalton College Alkmaar

Profielkeuze

Toelichting van de school

Van oudsher worden de economische profielen op onze school veel gekozen. Sinds enkele jaren hebben wij een technasium en in het vmbo het examenvak teto (technologie en toepassing). De belangstelling voor deze technische profielen neemt toe. Welke special je ook kiest in de onderbouw, je kunt altijd alle profielen kiezen in de bovenbouw.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De ambities die wij in het vorige schoolplan hebben geformuleerd zijn ook voor de komende schoolplanperiode actueel. Op elk van onderstaande punten is al veel bereikt, maar goed daltononderwijs is nooit af. 

  • Wij zorgen voor goede resultaten (doorstroming, slagingspercentage en verschil Centraal Examen en School Examen ten minste op het landelijke niveau).
  • Iedere les is een daltonles
  • Wij bieden ruime keuzemogelijkheden en variatie aan onze leerlingen en wij profileren onze school met drie specials: Dalton Original, Dalton On Stage en Dalton Tech.
  • Wij dagen leerlingen uit zich de "21ste-eeuwse vaardigheden" eigen te maken: samenwerken, probleemoplossend vermogen, mediawijsheid en ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Wij zorgen voor aantrekkelijk en uitdagend onderwijs voor iedere leerling.
  • Wij zijn op weg naar gepersonaliseerd leren en bieden maatwerk voor iedere leerling. 
  • Wij profileren onze vwo-afdeling.
  • Wij profileren onze technasiumafdeling.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De kwaliteit van onze zorg en begeleiding wordt door de inspectie als zeer goed beoordeeld. Centraal staat bij ons de zorg van de mentor of coach voor de leerling. Iedere mentor of coach begeleidt 10 tot 15 leerlingen.

Bij het opstellen van ons schoolondersteuningsplan hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. zorg vindt plaats in contact tussen leerling en docent, dus vooral binnen klassenverband
2. verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie
3. bij handelingsverlegenheid van bv. docenten wordt ondersteuning geboden
4. zorg wordt direct geboden
5. ouders worden direct bij de zorg betrokken 
6. dossiers worden bijgehouden en als volgsysteem gebruikt.

De school streeft ernaar het pedagogische en didactische repertoire van iedere docent zodanig uit te breiden dat het op het Stedelijk Dalton College vanzelfsprekend is, dat er ook binnen de reguliere lessen aandacht en zorg is voor de specifieke behoeften van iedere leerling. Juist binnen het daltonsysteem kan meer worden ingespeeld op verschillen tussen de leerlingen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven