OSG Willem Blaeu

Robonsbosweg 11 1816 MK Alkmaar

Schoolfoto van OSG Willem Blaeu

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Uitgangspunten zorg van OSG Willem Blaeu

Het uitgangspunt is dat de begeleiding in dienst staat van succesvol volgen van het onderwijs. Het OSG Willem Blaeu heeft oog voor alle leerlingen.  Dat wil zeggen, het Willem Blaeu biedt:

  • Onderwijs en begeleiding op maat. Alle leerlingen krijgen aandacht en worden uitgedaagd om het beste van zichzelf te laten zien, zich persoonlijk te ontplooien op cognitief en sociaal emotioneel nivo.
  • Een vangnet voor de leerling die binnen het Willem Blaeu dreigt uit te vallen, ofwel intern ofwel bij schooloverstijgende problematiek een externe verwijzing.

Het Schoolondersteuningsprofiel is als bijlage toegevoegd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven