OSG Willem Blaeu

Robonsbosweg 11 1816 MK Alkmaar

  • Schoolfoto van OSG Willem Blaeu
  • Schoolfoto van OSG Willem Blaeu
  • Schoolfoto van OSG Willem Blaeu
  • Schoolfoto van OSG Willem Blaeu

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hechten zeer aan een veilig schoolklimaat en participeren daarom ook in het platform Veilige school. Hoe leerlingen en ouders de veiligheid ervaren bij ons op school is tevens onderdeel van de jaarlijkse enquêtes onder leerlingen en ouders.

Onze school beschikt over een schoolveiligheidsplan met daarin een pestprotocol en stappenplannen hoe te handelen bij incidenten. De Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is apart toegevoegd. Kijk voor de meest actuele informatie en contactgegevens op www.willemblaeu.nl.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven