OSG Willem Blaeu

Robonsbosweg 11 1816 MK Alkmaar

 • Schoolfoto van OSG Willem Blaeu
 • Schoolfoto van OSG Willem Blaeu
 • Schoolfoto van OSG Willem Blaeu
 • Schoolfoto van OSG Willem Blaeu

In het kort

Toelichting van de school

OSG Willem Blaeu is een kleinschalig georganiseerde openbare scholengemeenschap waar ieder leerling de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. De OSG Willem Blaeu is een school waar leerlingen door hun leraren gekend worden. Er heerst een persoonlijke, prettige en veilige sfeer. Onze school heeft een breed onderwijsaanbod nl. vmbo-basis/kader (incl LWOO) en mavo, havo, atheneum en gymnasium. Havo en vwo kunnen ook gevolgd worden met TTO (tweetalig onderwijs). Onze Topsporttalentafdeling (LOOT) kent vele sporten o.a. rugby, voetbal, softbal, schaatsen, volleybal en tennis. Enige jaren geleden zijn we gestart met digitaal onderwijs waarbij leerlingen werken met een eigen laptop.

Onze visie brengen we tot uitdrukking vanuit de volgende
kernwaarden:

· leer en verbeter jezelf
Het Willem Blaeu daagt allen uit het beste van zichzelf te laten zien vanuit de gedachte: ‘Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen’. (uitspraak van Joan Blaeu, zoon van Willem) We helpen elkaar op die zoektocht, geven elkaar de ruimte om persoonlijke talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen. Dat doen we door de lat hoog te leggen en duidelijke eisen te stellen, aan onze leerlingen en aan elkaar. In ons onderwijs en onze begeleiding bevorderen we het gevoel van eigenaarschap bij de leerlingen voor hun eigen leerproces. Het maakt niet uit welk type onderwijs de leerling volgt om goed te kunnen presteren.

·Ontmoet elkaar
Op OSG Willem Blaeu willen we elkaar echt leren kennen en serieus nemen. Dat betreft de dialoog tussen personeel en leerlingen, tussen leerlingen onder elkaar en tussen personeel onderling. We zijn betrokken en laagdrempelig naar elkaar toe. Er heerst een prettige sfeer en we voelen ons veilig. Er is aandacht voor de eigenheid van elk individu en we handelen zorgvuldig.

·Neem je eigen verantwoordelijkheid
We gaan uit van reflectief onderwijs waarbij verbeterpunten centraal staan; we geven elkaar de ruimte om fouten te maken en hiervan te leren. Elke leerling en elke medewerker heeft een portfolio waarin hij zijn leerdoelen beschrijft en zijn resultaten verantwoordt. Docenten werken opbrengstgericht om zo het leerrendement van de leerling te optimaliseren.

Kenmerken van de school

 • Openbaar
 • Brede scholengemeenschap
 • Tweetalig onderwijs
 • Topsporttalentschool (LOOT)
 • Digitaal onderwijs

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
735

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?