Scholenopdekaart

Het Rhedens Rozendaal

Het Rhedens Rozendaal

Over deze school

Denominatie: Algemeen bijzonder

Met ruim 600 leerlingen is Het Rhedens Rozendaal een kleinschalige school: iedereen kent elkaar en de betrokkenheid van leerlingen en ouders bij het schoolleven is groot. Het Rhedens Rozendaal biedt het volledige havo, atheneum en gymnasium aan. In de eerste twee leerjaren wordt gewerkt met havo/atheneum-dakpanklassen en atheneum-/gymnasiumklassen. Zowel in de onder- en bovenbouw worden keuze-uren aangeboden. In deze keuze-uren is ook een bijzonder aanbod van cursussen naast de reguliere vakken. Een verrijking van het schoolleven en een nóg betere voorbereiding op de toekomst. Ook - en dat is uniek - bieden we in de eerste klas de vakken filosofie, formeel denken en technologie.

Keuze voor leerlingen!
Sinds schooljaar 2018-2019 is in leerjaar 2 gestart met het aanbieden van keuze-uren. Hiermee wordt meer ruimte gecreëerd voor onderwijs op maat. Het hele jaar volgt de leerling voor alle vakken de basislessen in zijn eigen klas, bij een vaste docent. Daarnaast kiest de leerling elke week naar welke keuze-uren hij gaat. De leerling volgt een keuze-uur in gemengde groepen, waardoor hij in eigen tempo en op zijn eigen manier kan werken aan de persoonlijke leerdoelen per vak. Met de coachende mentor bespreekt de leerling wat deze leerdoelen zijn, welke keuze-uren hij volgt en hoe het gaat.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 biedt Het Rhedens Rozendaal ook keuze-uren aan in de leerjaren 2 tot en met 6. Dit geeft onze leerlingen de mogelijkheid om zich nog beter voor te bereiden op hun toekomst. Met keuze-uren creëren we meer ruimte voor onderwijs op maat en bevorderen we het eigenaarschap.

Het Rhedens Rozendaal besteedt ook aandacht aan cultuur. Vaste programmaonderdelen zijn bijvoorbeeld het klassieke midwinterconcert en de podiumavonden. Daarnaast worden de vakken Natuur, Leven en Techniek (NLT) en algemene natuurwetenschappen (ANW) gegeven en werken we samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Havo/atheneum-dakpanklas
De havo/atheneum-dakpanklas is voor leerlingen met het advies havo, havo/vwo of vwo. Je krijgt les op havo/vwo-niveau. In leerjaar 3 stroom je door naar een havo- of atheneumklas.

Atheneum-/gymnasiumklas
Als je een puur vwo-advies hebt, kun je ook kiezen voor de atheneum-/gymnasiumklas. Je krijgt les op vwo-niveau én de keuze om Latijn en Grieks te volgen. Ook zonder Latijn of Grieks te volgen kun je in deze klas geplaatst worden. In leerjaar 3 stroom je door naar een atheneum- of gymnasiumklas.

Contactgegevens

Kleiberglaan 1
6891DK Rozendaal

Telefoon:
026 36 46 845
Website:
www.hetrhedens.nl
E-mailadres:
inforozendaal@hetrhedens.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Het Rhedens

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
1941
Website:
www.hetrhedens.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

zaterdag 25 januari 2020 vanaf 09:30

Open dag
Meer informatie

dinsdag 11 februari 2020 vanaf 13:00

Minilessen
Meer informatie

woensdag 12 februari 2020 vanaf 13:00

Minilessen
Meer informatie

woensdag 19 februari 2020 vanaf 19:30

Voorlichtingsavond
Meer informatie

Foto-impressie