Het Rhedens Rozendaal

Kleiberglaan 1 6891 DK Rozendaal

  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Rhedens Rozendaal hecht veel waarde aan de mening van haar leerlingen en hun ouders/verzorgers. Een van de manieren waarmee we dat zo goed mogelijk in kaart willen brengen - naast bijvoorbeeld gesprekken met de klankbordgroepen, leerlingenraad, ouderraad en MR - is door ze jaarlijks te benaderen met het verzoek mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Daarbij maken we gebruik van de vragenlijst via Vensters VO. Doel van dit onderzoek is om ons onderwijs te evalueren: waar staan we, wat gaat goed en wat kan beter.

We zijn blij met de mooie uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek 2022-2023. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er altijd ruimte is voor verbetering. Waar nodig stellen we verbeterplannen op, waarvan we positieve resultaten terug hopen te zien in de scores van het eerstvolgende tevredenheidsonderzoek.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven