Het Rhedens Rozendaal

Kleiberglaan 1 6891 DK Rozendaal

  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid wordt weergegeven met betrekking tot drie ambities uit het sectorakkoord vo:
1.  Uitdaging voor alle leerlingen
2.  Eigentijds onderwijs
3.  Brede vorming

en de tevredenheid met betrekking tot schoolklimaat en veiligheid;
1. Welbevinden
2. Ervaring sociale en fysieke veiligheid
3. Aantasting sociale en fysieke veiligheid 

De tevredenheid met betrekking tot de ambities uit het sectorakkoord laat het volgende zien:
In de brugjaren: als het gaat om uitdaging voor alle leerlingen zien we een kleine stijgende lijn ten opzichte van de vorige twee jaren. Ook bij eigentijds onderwijs is sprake van een stijgende lijn. Brede vorming daarentegen laat een daling zien. Op havo is bij uitdaging voor alle leerlingen een lichte stijging te zien ten opzichte van de vorige twee jaren. Vwo toont op alle drie de ambities een lichte stijging.

Op het gebied van schoolklimaat en veiligheid zijn de resultaten uitstekend: zo scoort vwo alles met betrekking tot veiligheid boven de 9.6 en havo boven de 9.4.  

De uitkomst van de tevredenheid van leerlingen komt overeen met de uitkomst van de tevredenheid van ouders; er is een licht stijgende lijn te zien.

Aandachtspunten zijn verwerkt in het locatieplan van Het Rhedens Rozendaal.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven