Het Rhedens Rozendaal

Kleiberglaan 1 6891 DK Rozendaal

  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
  • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het strategisch beleidsplan wordt een keer per vier jaar vastgesteld. Het wordt door ons gebruikt als instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de school.

De wil om ons te ontwikkelen, is niet de enige drijfveer in dit plan. We hebben ook gekeken naar kansen en bedreigingen. Een belangrijk factor de komende jaren is de bevolkingskrimp. We kiezen ervoor deze bedreiging als een kans te zien; krimp als een extra stimulans om nieuwe wegen in te slaan. We hebben gekozen voor een dynamisch plan, vooral bedoeld om ontwikkelingen in gang te zetten. We formuleren wat Het Rhedens bindt en binnen die kaders is het aan de locaties om concrete plannen uit te werken in de locatieplannen en in plannen van de verschillende afdelingen.

Onderwijs staat in het hart van de samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct en indirect gevolgen voor het onderwijs. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te bieden. In een wereld die steeds verandert en nieuwe eisen stelt, kan het onderwijs altijd beter.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven