Het Rhedens Rozendaal

Kleiberglaan 1 6891 DK Rozendaal

 • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
 • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
 • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
 • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal
 • Schoolfoto van Het Rhedens Rozendaal

In het kort

Toelichting van de school

Actief, nieuwsgierig en ambitieus!

Wij zijn een kleine school waar je wordt uitgedaagd om je eigen keuzes te maken, je talenten te ontdekken en je vaardigheden te ontwikkelen. Ons onderwijs staat midden in de wereld. Je leert kritisch te denken, samen te werken en je kiest een derde van je rooster zelf. Jouw mening telt en je krijgt uitstekende begeleiding. Je vergroot je wereld en dat maakt je wereldwijzer. En: leren op Het Rhedens Rozendaal is vooral ook heel erg uitdagend!

In de eerste twee leerjaren werken we met dakpanklassen.

Havo/atheneumklas
De havo/atheneum-dakpanklas is voor leerlingen met het advies havo, havo/vwo (atheneum of gymnasium). Je krijgt les op havo/vwo-niveau en in leerjaar 3 stroom je door naar havo, atheneum of gymnasium.

Atheneum/gymnasiumklas
Als je een puur vwo-advies hebt, kun je kiezen voor de atheneum/gymnasiumklas. Dan krijg je les op vwo-niveau én de keuze om Latijn en Grieks te volgen. Je kunt ook in deze klas geplaatst worden zonder Latijn en Grieks te kiezen.

Jij kiest!
Op Het Rhedens Rozendaal zijn we steeds bezig om het onderwijs voor onze leerlingen zo goed en zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarom staan we open voor nieuwe manieren van lesgeven. We coachen de leerlingen om zelf keuzes te maken als het gaat om welk vak ze extra willen kiezen, in welk vak zij zich meer willen verdiepen en voor welk vak ze wat minder willen en kunnen doen. We bieden dan ook keuze-uren aan in de leerjaren 2 tot en met 6. Dat betekent dat je naast je basislessen zelf kiest naar welke keuze-uren je gaat. Uitgangspunt is dat je beter leert als je zelf onderzoekt wat je nodig hebt en als je eigen keuzes kunt maken.

Daarnaast volg je op vaste momenten in de week lessen die je ook zelf kunt kiezen; dit noemen we Studium Generale. Denk daarbij aan vakken variërend van DELF Frans, Goethe Duits, Chinese taal en cultuur, filosofie en digitale beeldbewerking tot en met wiskunde D of Popmuziek. 

Exacte vakken stimuleren
Al in de eerste klas krijg je les in technologie, filosofie en formeel denken. Je leert kritisch naar de wereld om je heen te kijken en goede vragen te stellen. Daarmee spelen we in op de wereld waar jij in leeft. Hierin zijn wij vooruitstrevend: we zijn een van de weinige scholen in het land die deze vakken aanbiedt. De vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en technologie worden gegeven in een speciaal daarvoor ingericht deel van de school.

Kleine school met oog voor iedere leerling
Een belangrijke reden waarom veel leerlingen voor Het Rhedens Rozendaal kiezen, is dat we een kleine school zijn die ook nog eens onderverdeeld is in drie afdelingen (onderbouw havo/atheneum/gymnasium, bovenbouw havo en bovenbouw atheneum/gymnasium). Binnen die afdelingen kent iedereen elkaar, zowel leerlingen als docenten. Je voelt je dus snel thuis. En als er iets is, kun je altijd bij je mentor of coach terecht.

De sfeer op Het Rhedens Rozendaal is goed. Op het gebied van veiligheid scoren we hoog, we gaan op een positieve manier met elkaar om en problemen lossen we snel op. We noemen dat ‘de kunst van het samenleven’. Dat is een vast onderdeel van de mentorlessen. Op onze school mag en kun je jezelf zijn. Wij vinden het mooi dat mensen verschillend zijn. De kunst van het samenleven betekent ook elkaar helpen. We doen het samen: leerlingen en docenten, ouders en de school én leerlingen onderling.

Afwisselende lessen, goede docenten
Op Het Rhedens Rozendaal leer je niet alleen klassikaal, maar ook individueel of in groepjes. We bieden op school zoveel mogelijk maatwerk aan. Je leert ook buiten de school, tijdens stages om je te oriënteren en tijdens excursies. En dat de docenten zorgen voor afwisseling in de manier waarop ze lesgeven. Over de docenten gesproken: onze docenten zijn betrokken en ze verstaan hun vak. Een aantal docenten werkt ook op de universiteit.

Culturele activiteiten
Onze muziekgroepen kunnen volop repeteren in een professionele oefenruimte. We organiseren een Midwinterconcert, culturele avond en natuurlijk ook museum- en theaterbezoeken. Daarnaast zijn er cultuurreizen en talenreizen. Verder nemen onze leerlingen deel aan het Europees Jeugd Parlement, olympiades, sport- en debattoernooien.  

Chromebook
Op Het Rhedens Rozendaal werk je met een Chromebook en het programma Google for Education. In de eerste schoolweek krijg je alle informatie over hoe een Chromebook werkt en wat je er allemaal mee gaat doen. Natuurlijk heb je ook nog boeken, maar daarnaast zul je steeds meer gebruikmaken van digitale leermiddelen.

Plusklas voor basisschoolleerlingen uit groep 8
Het Rhedens biedt alle ruimte aan talent. Een mooi voorbeeld daarvan is de Plusklas, bedoeld voor achtstegroepers met een voorsprong. De Plusklas van Het Rhedens Rozendaal (op donderdagmiddag) bestaat uit de volgende modules: Cambridge Engels, bèta-plus, klassieke talen en cultuur & filosofie. Iedere module duurt zes weken.

Kenmerken van de school

 • Uitdagend leren
 • Keuze voor leerlingen
 • Maatwerk
 • Volledig gymnasium
 • 2-jarige brugperiode h/a & a/g

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
663

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven