Obadjaschool Cluster 4

Hasselterdijk 33 8043 PD Zwolle

Schoolfoto van Obadjaschool Cluster 4

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Vanaf augustus 2018 is het verplicht vanuit de inspectie voor onderwijs om de sociale veiligheid te monitoren, daarom bevragen we de leerlingen middels de vragenlijsten van ZIEN!. Deze vragenlijsten bestaan uit 36 stellingen onderverdeeld in welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving. Elk schooljaar vullen in oktober en maart alle leerlingen vanaf groep 7 de ZIEN! vragenlijsten in. Voor de jongere kinderen zullen de antwoorden weinig informatie geven, is de verwachting, omdat die leerlingen nog nauwelijks/niet kunnen reflecteren op hun eigen gedrag of omdat hun taalniveau/ -begrip te laag is om de lijsten goed te begrijpen en in te vullen. Voor de leerlingen die niet bevraagd worden met een vragenlijst, zijn we als school wel bewust planmatig bezig met het in kaart brengen van de veiligheidsbeleving en het zoeken naar verbetering ervan als dat nodig is. ·        

Daarvoor maken we gebruik van de vragenlijsten van ZIEN!, waarbij we het welbevinden van de kinderen in kaart brengen. ·        

Tevens zijn we bewust bezig met het leren van sociale en emotionele vaardigheden tijdens onze SOVA lessen, die gegeven worden uit de methode PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën). ·        

Aan ouders wordt gevraagd hoe zij het welbevinden van hun kind zien en hoe het kind de veiligheid en de contacten met leeftijdgenoten en volwassenen op school ervaart In de oudertevredenheidspeiling en medewerkerstevredenheidspeiling komt het thema veiligheidsbeleving van de leerlingen terug.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Onze ouders waarderen de school met een 8,4. Daar zijn we heel blij mee.

De doordenking van onze visie en de uitwerking in de dagelijkse praktijk wordt door ouders gezien en positief gewaardeerd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven