Obadjaschool cluster 4

Hasselterdijk 33 8043 PD Zwolle

Schoolfoto van Obadjaschool cluster 4

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

In het bijgevoegde document treft u de volgende resultaten aan

1. De uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

2. De bestendiging in het voortgezet onderwijs.

3. De leerrendementen.

4. De beoordeling van de opbrengsten van ons onderwijs.


Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar 2020 - 2021 hebben we het inspectiebezoek gehad op Cluster 4. 

De volgende 4 onderdelen zijn getoetst en ook als voldoende beoordeeld door de inspectie.

OP3 Didactisch handelen

SK2 Pedagogisch klimaat / Leerklimaat

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

KA1 Kwaliteitszorg

Terug naar boven