Kindcentrum de IJsselhof

Staatssecretarislaan 10 8015 BX Zwolle

  • Schoolfoto van Kindcentrum de IJsselhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum de IJsselhof
  • Schoolfoto van Kindcentrum de IJsselhof

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum de IJsselhof is een Integraal Kind Centrum met veel mogelijkheden voor groei en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We stimuleren de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces. Leren, spelen en ontwikkelen wisselen elkaar door de dag heen af. We gaan samen op zoek naar wie je bent, wat bij je past en waar je blij van wordt. Kinderen komen het best tot ontwikkeling wanneer ze gezien worden, zich gekend en gewaardeerd weten en zich fijn voelen. .  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is welkom
  • Onderzoeken en ontdekken
  • Ruime parkachtige omgeving
  • Warm en gezellig
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van onze school komen uit de omringende wijken en hebben een gemixte sociaaleconomische status. 18 % van onze leerlingen heeft een niet-Nederlandse afkomst.  

De leerlingenaantallen stabiliseren de komende jaren rond de 290, in lijn met de ontwikkelingen in de wijk. Circa 80-90 % van de kinderen in de opvang stroomt door naar de school.   

We zijn met 290 leerlingen een middelgrote school, maar omdat we onze school in vier delen hebben verdeeld lijkt dat niet zo. We hebben een apart deel voor de kleuters (1-2), voor de groepen 3-4 en voor 5-6 en 7-8. Daardoor hebben twee leerjaren ieder een eigen schooltje-in-de-school. Maar we doen ook veel samen.    Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
283
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven