Openbare Parkschool

Westerlaan 22 8011 CC Zwolle

Schoolfoto van Openbare Parkschool

Het team

Toelichting van de school

Ons team:

De Parkschool heeft een stabiel en evenwichtig team met veel energie. Waarbinnen veel met en van elkaar wordt geleerd. 

Binnen de Parkschool hebben we verschillende samenwerkingspartners, zoals Doomijn (kinderopvang) zij verzorgen bij ons de voorschoolse en naschoolse opvang.

In de groepen 1 en 2 krijgen de leerlingen twee keer in de week bewegingsonderwijs van de eigen groepsleerkracht. In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Onze vakleerkracht werkt bij sportservice Zwolle en heeft naast het lesgeven ook een actieve rol in de wijke en in het organiseren van sportdagen, toernooien, en buitenspel mogelijkheden.

De school maakt gebruik van logopedische zorg. Deze logopedische zorg is gericht op het vroegtijdig opsporen, begeleiden en behandelen van afwijkingen aan de stem, spraak en/of taal. Ook heeft de Parkschool de mogelijkheid om gebruik te maken van kinderfysiotherapie. Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen. Tot slot heeft de school schoolmaatschappelijk werk binnen de schoolmuren. Ouders kunnen contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker als zij over opvoedkundige onderwerpen willen praten. Ook de school kan over een leerling advies vragen aan de maatschappelijk werker.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht een verlofdag opnemen of ziek zijn dan wordt er een vervang(st)er geregeld.

Dit bestuur (OOZ) regelt de inval. Als het verlof eerder bekend is bij de school, dan kijken we of we dit intern kunnen opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor HVO is een externe docent in groep 7.

Voor gym werkt de school samen met Sportservice Zwolle. Vanuit hun heeft de school een eigen vakleerkracht, die 1 keer in de week de gymlessen verzorgt. De andere gymles wordt gegeven door de eigen leerkracht.

De vakleerkracht gym verzorgt ook de peutergym en is betrokken bij buitenschoolse activiteiten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uren taal, rekenen, gym en Engels zijn alleen aangegeven

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven