Basisschool De Zuidwester

Schipborgerweg 97 A 9471 PS Zuidlaren

Schoolfoto van Basisschool De Zuidwester

In het kort

Toelichting van de school

De Zuid-Wester is sinds 1997 een Daltonschool voor openbaar onderwijs. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of etnische achtergrond. Dalton We hebben gekozen voor Daltononderwijs omdat we een bepaalde visie hebben op hoe je als mens in de huidige maatschappij zou moeten kunnen functioneren. Deze visie komt onder andere tot uiting in de manier waarop we op onze school de missie, visie en doelen van de Nederlandse Dalton Vereniging vorm geven en daarbij de Daltonkernwaarden hanteren.  In een regio die te maken heeft met grote krimp is het belangrijk om jezelf goed op de kaart te zetten. Vanaf 1 oktober 2012 kent deze een nieuwe bestuursvorm. Het betreft hier het zogenaamde Raad van Toezichtmodel. Concreet betekent dit dat het management van de scholen wordt uitgevoerd door de unit-directeur van de school. De (vak)leerkrachten, een coördinator passend onderwijs (CPO, voorheen intern begeleider)), unit-coördinator en directeur zorgen samen voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast houden ze zich voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het imago van de school. De unit-directeur en unit-coördinator worden op meerdere scholen ingezet. Locatie en huisvesting Het huidige gebouw van o.d.b.s. de Zuid-Wester is in 1977 in gebruik genomen. In 2010 heeft het gebouw een verbouwing ondergaan waardoor meer ruimte gecreëerd is. Op dit moment worden er plannen ontwikkeld om in de komende jaren te kunnen starten met de bouw van een nieuwe school. Over deze plannen kunnen we nog geen nadere details verstrekken. De school wordt omgeven door een groot schoolplein omzoomd door bomen en struiken. Rondom de school zijn verschillende speelplekken gecreëerd, rekening houdend met verschillen in leeftijd en speelbehoefte. De school heeft 4 lokalen en een speellokaal rondom een centrale ruimte: het leerplein. Dit is de spil waarom ons onderwijs draait. Hier ontmoeten we elkaar. Voor een uitgebreide rondleiding nodigen we u graag uit om een afspraak met ons te maken.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Effectiviteit
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven