Basisschool de Zuid-Wester

Schipborgerweg 97 A 9471 PS Zuidlaren

  • Groepsafspraken gemaakt in de gouden weken, bij de start van het schooljaar.
  • Elkaar helpen tijdens digitale vaardigheden
  • Splitsen op het plein
  • Werken aan de weektaak

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij odbs de Zuid-Wester,

Met genoegen bieden wij u de schoolgids van de Openbare Dalton Basisschool de Zuid-Wester aan. Op de basisschool start de schoolloopbaan van kinderen, een belangrijke periode in hun leven. Op de Zuid-Wester streven we ernaar dat ieder kind zich veilig voelt en gehoord en gezien wordt. Samen met u als ouders/verzorgers zorgen we ervoor dat de kinderen zich in de brede zin van het woord optimaal kunnen vormen en ontwikkelen. Uitgaan van de Daltonkernwaarden, vormt een belangrijk onderdeel van onze visie. Onze school heeft daarom een verzorgingsgebied dat niet alleen de wijk Westlaren, maar het gehele dorp Zuidlaren en omliggende dorpen omvat. In deze schoolgids (deel II)  kunt u lezen vanuit welke achtergronden het onderwijs op de Zuid-Wester wordt vormgegeven. Deel I van de schoolgids bevat algemene informatie die stichting breed geformuleerd is en van toepassing is op alle scholen binnen de stichting Baasis. Regelmatig wordt in dit deel verwezen naar deel I. Deze gids kan een eerste kennismaking met onze school zijn. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school om een afspraak te maken, om te komen kijken, of om verder geïnformeerd te worden. Naast deze schoolgids maakt de school gebruik van verschillende communicatiemiddelen. Naast de tweewekelijkse nieuwsbrief (met vooral informatie van organisatorische aard) maken we gebruik van de zgn. Parro-app om informatie vanuit de verschillende groepen op een veilige manier met u te delen. Elk schooljaar verschijnt er in de eerste weken van dat betreffende jaar een informatiebrief met vooral praktische informatie over de school zoals de gymnastiektijden, data voor rapportbesprekingen, namen en adressen, schoolreizen, vakanties en margedagen, feestelijke- of buitenschoolse activiteiten en evenementen. Eventuele wijzigingen en/of veranderingen zullen tijdig bekend worden gemaakt in de tweewekelijks verschijnende nieuwsbrief en/of via de Parro-app.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven