Basisschool de Zuid-Wester

Schipborgerweg 97 A 9471 PS Zuidlaren

  • Groepsafspraken gemaakt in de gouden weken, bij de start van het schooljaar.
  • Elkaar helpen tijdens digitale vaardigheden
  • Splitsen op het plein
  • Werken aan de weektaak

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tot dit schooljaar werd de sociale veiligheid op De Zuid-Wester gemonitord met ZIEN! Vanaf schooljaar 2022-2023 starten we met Kindbegrip, maar om alvast een eerste indicatie te krijgen hebben we in november 2022 de leerling-tevredenheid in kaart gebracht met de leerling-tevredenheidslijst van Vensters PO. Alle leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben deze vragenlijst ingevuld. We zijn tevreden met het resultaat.

Als school vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze zich veilig voelen in en rond de school. Het vormt de basis om tot een goede leerontwikkeling te kunnen komen. Om dit te bevorderen gebruiken we de volgende middelen:

* De eerste weken aan het begin van het schooljaar noemen we de Gouden Weken. In deze weken wordt er een fundament neergezet voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. Na de kerstvakantie kan met name de fase van storming weer zorgen voor onrust in een groep: tijdens deze Zilveren Weken besteden we weer extra aandacht aan een fijne sfeer in de klas. 

* Voor het sociaal-emotioneel leren gebruiken we Kwink. Dit is een online methode inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8. Kwink biedt een doordacht aanbod, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bij de laatste afname (2018) van een vragenlijst over oudertevredenheid scoorden we ruim voldoende. De volgende enquête staat gepland in schooljaar 2020-2021. 

In schooljaar 2020-2021 is de leerling-tevredenheid in kaart gebracht met de leerling-tevredenheidslijst van Vensters PO.Redenen hiertoe:In 2020 was er een lockdown van 16 maart tot 8 mei en in 2021 van 14 december tot 8 februari 2021. Om te achterhalen of beide lockdowns tot achterstanden op cognitief, maar ook sociaal-emotioneel gebied hebben geleid vonden wij een tevredenheidsonderzoek op zijn plaats. Als directie en team zijn we minder tevreden over de methode KIVA. Gedurende dit schooljaar 2020-2021 hebben wij ons georiënteerd op een nieuwe methode, die in schooljaar 2021-2022 geïmplementeerd gaat worden. We wilden de KIVA signalering niet meer gebruiken, dus was voor deze tussenliggende periode de leerling-tevredenheidslijst van Vensters een goed oplossing. Ook van deze meting zijn de resultaten voor de Zuid-Wester goed.

De schoolscan, leerling-tevredenheid en oudertevredenheid vormen de basis voor wat nodig is om eventuele achterstanden vanwege de lockdowns te kunnen herstellen. Van daaruit kan begroot worden hoe de NPO-gelden kunnen worden ingezet. De ouders hebben de kinderen meer dan normaal meegemaakt  thuis, dus een oudertevredenheidspeiling is zeker op zijn plaats. Omdat we de leerling-tevredenheidspeiling van Vensters hebben gebruikt, hebben we dit ook voor de oudertevredenheid gedaan.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven