Openbare Basisschool De Borgh

Rijksstraatweg 1 9801 AM Zuidhorn

  • Kinderen kunnen hun eigen creativiteit ontwikkelen, door muziek, drama en beeldende vorming en leren goed te kijken naar hun eigen "kunst".
  • de Borgh is gevestigd in het gebouw de Noordster. Het klimaat is goed en er is veel ruimte en licht voor onze leerlingen,
  • Gezond leven doe je niet alleen thuis, maar ook op school. Samen werken we aan een gezonde toekomst.
  • Wij hebben wij hoge verwachtingen zodat iedere leerling volop de kans krijgt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
  • Wij leren kinderen waar leren toe leidt en maken hen eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Kinderen leren doelen stellen en reflecteren.

In het kort

Toelichting van de school

Volop leren is de basis waarop wij ons onderwijs bouwen. Ieder kind leert bij ons zo goed mogelijk lezen, rekenen, taal, schrijven en begrijpend lezen. Wij werken in ons team én samen met onze kinderen en onze ouders continu aan onze onderwijskwaliteit vanuit kennis over wat werkelijk werkt bij het leren van kinderen. Daarbij hebben wij hoge verwachtingen zodat ieder kind volop de kans krijgt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Eigenaarschap, samenwerkencreativiteit en ontdekken zijn de ingrediënten die ervoor zorgen dat kinderen en leerkrachten kunnen groeien. Wij dagen onze leerlingen uit om stappen te zetten, te reflecteren, kritisch te kijken en vernieuwende oplossingen te bedenken. De ontwikkeling van creativiteit is een belangrijke pijler van ons onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Volop leren
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken
  • Creativiteit
  • Ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
320
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven