Openbare Basisschool De Borgh

Rijksstraatweg 1 9801 AM Zuidhorn

  • Kinderen kunnen hun eigen creativiteit ontwikkelen, door muziek, drama en beeldende vorming en leren goed te kijken naar hun eigen "kunst".
  • de Borgh is gevestigd in het gebouw de Noordster. Het klimaat is goed en er is veel ruimte en licht voor onze leerlingen,
  • Gezond leven doe je niet alleen thuis, maar ook op school. Samen werken we aan een gezonde toekomst.
  • Wij hebben wij hoge verwachtingen zodat iedere leerling volop de kans krijgt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
  • Wij leren kinderen waar leren toe leidt en maken hen eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Kinderen leren doelen stellen en reflecteren.

Het team

Toelichting van de school

Op OBS De Borgh werken 36 medewerkers. Dit zijn leerkrachten, onderwijsassistenten, een leerkracht meer- en hoogbegaafdheid, een vakleerkracht gymnastiek, intern begeleider en administratief medewerkster. De meeste mensen werken part-time. In het team werken twee mannelijke leerkrachten. De rest van de medewerkers is vrouw.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een verschil tussen langdurig verlof en kortdurend verlof.

Een voorbeeld van een langdurend verlof is bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof. Deze verlofsoorten zien we ver van tevoren aankomen en er wordt intern (flexpool van Quadraten) en extern een vacature voor uitgezet. 

Een voorbeeld van een kortdurend verlof is bijvoorbeeld verlof voor scholing, zorgverlof enz. Ook dit verlof is planbaar en er kan dus al van tevoren vervanging worden geregeld, bijvoorbeeld via ons personeelsbemiddelingsbureau.

Ziekte van personeel is niet planbaar, er moet dan op (zeer) korte termijn een oplossing komen.  Als een leerkracht zich ziek meldt, wordt eerst intern op zoek gegaan naar mogelijkheden. Er wordt een bericht verspreid via de groepsapp van de medewerkers en soms is er een medewerker die een dag extra wil werken. Ook worden mensen die eerder hebben ingevallen op onze school direct benaderd per telefoon.  Mocht dat niet lukken dan blijft nog over de aanvraag doen bij het personeelsbemiddelingsbureau. Vaak wordt er een invaller gevonden, maar in de griepperiode komt het regelmatig voor dat er niemand beschikbaar is om te werken. Dit heeft te maken met het grote tekort aan personeel in het onderwijs. Als er geen vervanger beschikbaar is, worden ouders direct via een spoedbericht op het ouderportaal op de hoogte gebracht. Zij worden gevraagd hun zoon / dochter thuis te houden of samen met andere ouders de kinderen thuis op te vangen. Voor kinderen voor wie geen opvang geregeld kan worden, vangen wij op school op en deze kinderen worden verdeeld over andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerlingen van onze school zitten in een groep met leeftijdsgenootjes, we werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Voor bepaalde vakken werken we groepsdoorbrekend, bijvoorbeeld bij het technisch lezen. In de groepen 7 en 8 wordt ook bij andere vakken groepsdoorbroken gewerkt. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven