Katholieke basisschool De Regenboog

Kerkenbos 12 2715 RP Zoetermeer

Schoolfoto van Katholieke basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s), verzorger(s) of belangstellende(n),  

De Regenboog is een katholieke school, gevestigd in de wijk Meerzicht in Zoetermeer. Graag willen wij u informeren over wat onze school  te bieden heeft. En op welke wijze wij de kind(eren) een veilige en prettige speel-, leer- en leefomgeving bieden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ieder kind telt!
  • ontwikkeling door kinderen
  • veilige leeromgeving
  • betrokkenheid
  • Gezonde en Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kennismaken

Voordat u uw kind bij ons op school aanmeldt, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de directie van de school. Tijdens dit gesprek willen wij natuurlijk graag iets meer weten over uw zoon of dochter en laten we met veel plezier de school aan u zien. Indien uw kind reeds onderwijs volgt op een andere school, vragen wij uw toestemming om bij deze school  informatie over uw kind op te vragen. De school is verplicht de informatie te verstrekken. In overleg kan een wendag worden afgesproken.

Inschrijven

U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Op dit aanmeldformulier vragen we naast de standaardgegevens van u en uw zoon of dochter ook naar bijzonderheden omtrent de ontwikkeling van uw kind. Dit om duidelijk te krijgen of er omstandigheden zijn waar de school rekening mee moet houden. Heeft uw kind extra zorg nodig, dan wordt binnen het team besproken of wij de zorg die nodig is voor uw kind ook daadwerkelijk kunnen bieden.

Bij inschrijving 4-jarigen

Vanaf twee weken voor de vierde verjaardag, mag uw kind een aantal dagdelen (maximaal 10, bij voorkeur ochtenden) wennen op onze school. Deze wenperiode wordt in overleg met u vastgelegd tijdens de inschrijving. Kinderen die vòòr 1 oktober 4 jaar worden, kunnen vanaf de eerste dag in het nieuwe schooljaar starten. Vanzelfsprekend eerst met 10 dagdelen wennen, bij voorkeur ochtenden. Kort voor de zomervakantie is het vaak verstandig om deze wenperiode over te slaan, omdat groep 1-2 na de vakantie een andere samenstelling heeft. Twee weken voorafgaand aan de eerste (wen)dag van uw kind op school ontvangt u per post een kaartje. Hierop staat aangegeven wanneer, hoe laat en bij welke leerkracht uw kind welkom is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
303
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

  • De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door KERN-Kinderopvang Zoetermeer, deels in en deels buiten het gebouw;
  • Alle kinderen eten tussen de middag op school. De lunch nemen de kinderen van thuis mee. Direct voor of direct na de lunch spelen de kinderen buiten. De leerkrachten hebben dan pleinwacht of pauze. De pleinwacht wordt aangevuld met ambulant personeel.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven