Openbare Basisschool de Waterlelie

Goudenregenzoom 73 2719 HE Zoetermeer

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Waterlelie

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Waterlelie. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezond
  • Betrokken
  • Uitdagend onderwijs
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingtelling van De Edelsteen is niet juist ingevuld door Vensters PO. Dit heeft te maken met een administratieve fusie die daltonschool De Edelsteen heeft met basisschool De Waterlelie. Hieronder de juiste leerlingaantallen van De Waterlelie:

schooljaar 2014-2015 telde De Waterlelie op 1 oktober 173 leerlingen

schooljaar 2015-2016 telde De Waterlelie op 1 oktober 163 leerlingen

schooljaar 2016-2017 telde De Waterlelie op 1 oktober 160 leerlingen

 

Weergave

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven