IKC De Waterlelie

Goudenregenzoom 73 2719 HE Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Waterlelie

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Waterlelie. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezond
  • Betrokken
  • Uitdagend onderwijs
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren groeit IKC de Waterlelie. De groepen 7 en 8 zijn gevestigd op het Morapad, dichtbij het hoofdgebouw.

Op het hoofdgebouw zijn de groepen 1 tot en met 6 gevestigd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Passend Onderwijs en IKC De Waterlelie. 

De meeste leerlingen doorlopen zonder veel moeite de basisschooltijd. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend Onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.    Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, speciaal basis onderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijs. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). Een samenwerkingsverband zorgt ervoor dat ieder kind dat dit nodig heeft, extra hulp krijgt of naar een speciale school kan gaan.    

Onder de naam “SWV Zoetermeer” werken het samenwerkingsverband PO en het samenwerkingsverband VO in Zoetermeer samen met scholen, besturen en ketenpartners aan passend onderwijs.  

Terug naar boven