Openbare basisschool De Baanbreker

Lijnbaan 319 2728 AG Zoetermeer

Schoolfoto van Openbare basisschool De Baanbreker

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In verband met de Corona Crisis is het helaas in voorjaar 2020 niet mogelijk geweest een oudertevredenheidsenquête te organiseren.

Om die reden zal deze enquête worden afgenomen in het schooljaar 2020-2021.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven