IKC De Baanbreker

Lijnbaan 319 2728 AG Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Baanbreker

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Baanbreker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Welkom op de pagina van IKC De Baanbreker in Zoetermeer. Op deze pagina vullen wij de feitelijke gegevens van onze school aan met onze Baanbreker visie en missie. Op die manier krijgt u een zo'n compleet mogelijk beeld van onze mooie school. Heeft u verdere vragen, u kunt altijd contact met ons opnemen (baanbreker@opoz.nl of telefonisch via 079-3421495)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdaging en verrijking
  • Ontwikkeling op eigen niveau
  • Rustig en sociaal klimaat
  • Coöperatief leren
  • Engels van gr. 1 t/m 8

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De is De Baanbreker flink gegroeid en is de afgelopen twee schooljaren aan het sturen op stabilisatie. Inmiddels is de school uitgegroeid tot een school met 15 groepen. Het is niet de ambitie van de school om verder te groeien. Voor de komende jaren staat stabilisatie van het leerlingaantal centraal. Voor onze school is het wenselijk om, vanaf groep 3, 2 groepen per leerjaar te hebben. Die omvang past bij de identiteit van de school en zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs tot zijn recht kan komen. 

De school hanteert een aannamebeleid waarbij gekeken wordt naar het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind. Er wordt goed gekeken naar de onderwijsbehoefte van ieder kind en gekeken of De Baanbreker kan bieden waar de kinderen recht op hebben.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
334
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Baanbreker werkt sinds vorig schooljaar met een continurooster, waarbij de leerlingen tussen de middag hun lunch op school nuttigen.

In schooljaar 2020-2021 heeft de school (Medezeggenschapsraad) onderzoek gedaan naar de wensen van de ouders van de school met betrekking tot een verandering van de schooltijden. De meerderheid van de ouderpopulatie heeft voor een continurooster gestemd. In schooljaar 2020-2021 heeft de school ivm Corona ook een continurooster gehanteerd.

De Baanbreker is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer: Samenwerkingsverband Zoetermeer

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven